Dự án cung cấp thiết bị và diễn tập sự cố tràn dầu tại Cảng tổng hợp Vĩnh Tân Bình Thuận

Chia sẻ bài viết này: