Dự án cung cấp trang thiết bị ứng cứu sự cố tràn dầu cho công ty vận tải Cửu Long tại Cảng Quy Nhơn Bình Định.

Chia sẻ bài viết này: