Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

 

1. Xuất nhập khẩu và kinh doanh thiết bị nạo vét, vật tư xử lý sự cố tràn dầu, xử lý nước thải;
2. Kinh doanh hóa chất công nghiệp;
3. Tư vấn đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế các công trình xử lý sự cố tràn dầu, xử lý nước thải;
4. Xử lý cặn dầu và ứng phó các sự cố tràn dầu;
5. Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường và hóa chất.