Giấy thấm dầu tràn/ tấm thấm dầu tràn SERIES-XL

Giấy thấm dầu tràn/ tấm thấm dầu tràn SERIES-XL

Giá: Liên hệ

Ngày cập nhật: 27/08/2019

Mô tả ngắn:

Cấu tạo bằng xơ bông chất liệu polypropylene hoàn toàn KHÔNG thấm nước, chỉ thấm dầu và các sản phẩm gốc dầu (nhiên liệu, dầu nhờn…)

Giấy thấm dầu tràn/ tấm thấm dầu tràn SERIES-XL

Giấy thấm dầu tràn_công ty TĐA

Màu tiêu chuẩn: white

Chỉ thấm dầu hoặc chất lỏng gốc dầu: Dầu động cơ, dầu thủy lực, xăng, diezen, dầu hỏa…

* 100% propylene, độ thấm hút tốt

* Dùng cho mặt đất, mặt nước

* Sau khi hấp thụ hoàn toàn, luôn giữ nổi trên bề mặt.

* Tái chế khoảng 80% dầu sau khi hấp thụ hoàn toàn, và được tái sử dụng.

* Đốt sau khi sử dụng, ash ≤0,02%

* Tấm, cuộn, vớ, gối, bột giấy

Các loại series cung cấp:

1. Tấm thấm dầu tiêu chuẩn (XL-P01)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P01200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P01250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P01300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P01350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P01400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

2. Tấm thấm dầu đục lỗ (XL-P02)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P02200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P02250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P02300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P02350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P02400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

3. Tấm thấm dầu đục lỗ có đường cắt (XL-P03)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P03200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P03250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P03300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P03350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P03400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

4. Cuộn giấy thấm dầu tiêu chuẩn (XL-J01)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J01200

40cm*50m

2mm

1R/B

≥72L/B

 

SINGLE

XL-J01200D

80cm*50m

2mm

1R/B

≥144L/B

XL-J01250

40cm*50m

3mm

1R/B

≥90L/B

 

MEDIUM

XL-J01250D

80cm*50m

3mm

1R/B

≥180L/B

XL-J01300

40cm*50m

4mm

1R/B

≥108L/B

MEDIUM

XL-J01300D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥216L/B

XL-J01350

40cm*50m

4mm

1R/B

≥126L/B

 

HEAVY

XL-J01350D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥252L/B

XL-J01400

40cm*50m

5mm

1R/B

≥144L/B

DOUBLE

XL-J01400D

80cm*50m

5mm

1R/B

≥288L/B

5. Cuộn thấm dầu đục lỗ (XL-J02)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J02200

40cm*50m

2mm

1R/B

≥72L/B

 

SINGLE

XL-J02200D

80cm*50m

2mm

1R/B

≥144L/B

XL-J02250

40cm*50m

3mm

1R/B

≥90L/B

MEDIUM

XL-J02250D

80cm*50m

3mm

1R/B

≥180L/B

XL-J02300

40cm*50m

4mm

1R/B

≥108L/B

 

MEDIUM

XL-J02300D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥216L/B

XL-J02350

40cm*50m

4mm

1R/B

≥126L/B

HEAVY

XL-J02350D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥252L/B

XL-J02400

40cm*50m

5mm

1R/B

≥144L/B

DOUBLE

XL-J02400D

80cm*50m

5mm

1R/B

≥288L/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuộn thấm dầu có đường cẳt (XL-J03)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J03200

40cm*50m

2mm

1R/B

≥72L/B

SINGLE

XL-J03200D

80cm*50m

2mm

1R/B

≥144L/B

XL-J03250

40cm*50m

3mm

1R/B

≥90L/B

 

MEDIUM

XL-J03250D

80cm*50m

3mm

1R/B

≥180L/B

XL-J03300

40cm*50m

4mm

1R/B

≥108L/B

MEDIUM

XL-J03300D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥216L/B

XL-J03350

40cm*50m

4mm

1R/B

≥126L/B

HEAVY

XL-J03350D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥252L/B

XL-J03400

40cm*50m

5mm

1R/B

≥144L/B

 

DOUBLE

XL-J03400D

80cm*50m

5mm

1R/B

≥288L/B