Dự án cung cấp Phao nâng ống nạo vét cho công ty Phú Xuân, nạo vét tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân sau 2 năm sử dụng.

Chia sẻ bài viết này: